Gölcük Rotary Kulubü
Sosyal Medya
Facebook Twitter Google Plus
Toplantı Bilgileri
Toplantı Yeri : Wellborn Hotel
Toplantı Günü : Çarşamba
Toplantı Saati : 19:30
Duyurular

GÖLCÜK ROTARY KULÜBÜ

1.DEPREM AFİŞ TASARIM YARIŞMASI

Teknik Şartname

Yarışmanın Amacı: Deprem; bulunduğumuz coğrafya üzerinde kabul edilmesi ve birlikte yaşamanın öğrenilmesi gereken bir gerçektir. 17 Ağustos 1999 Gölcük merkezli yaşadığımız deprem 7.4 şiddetinde, 45 saniye içerisinde hayatlarımızı alt üst etmiş, Kocaeli, Düzce, Sakarya, Yalova, İstanbul illeriyle birlikte çok ciddi can ve mal kayıplarına neden olmuştur. Depremde; resmi verilere göre; 17.480 kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce insan yaralanmış, 35.180 konut, 5.770 işyeri yıkılmış ve-veya hasar görmüştür. Aradan geçen 19 senenin sonunda geldiğimiz nokta; deprem gerçeğiyle yaşamı öğrenmeye değil, bulduğumuz her boşluğa yapı yapmaya, acil durum toplanma alanlarını AVM'ye çevirmeye, bilim ve teknikten uzak, kaçak yapılaşmaya, getirilen imar aflarıyla adeta ölüme davetiye çıkarmaya doğru sürüklendiğimiz bir noktaya doğru gitmektedir. Afetler, hafızalarımızdan silinmesinin normal karşılanacağı tecrübeler değildir. Yaşadığımız acılardan edineceğimiz tecrübeler, bizleri önlem alan, tedbirli davranmaya iten, mesleki bilgiler doğrultusunda gelişmek zorunda olduğumuz gerçeğinin farkında olan bir topluma evriltmelidir. Bu nedenle; Gölcük Rotary Kulübü olarak; acının merkezinden sizlere çağrıda bulunuyoruz. Deprem gerçeğini unutmayalım ve unutturmayalım. Geleneksel olarak sürdürülmesi planlanan afiş tasarımı yarışmamızla; deprem kuşağı içinde yer alan bölgemizde, tedbirli olmak, bilimi ve fenni kılavuz almak adına bir bilinç oluşturmak hedefimizdir.

Yarışmanın Takvimi:

Yarışmanın İlanı: 12.11.2018

Yarışmaya Son Başvuru Tarihi: 05.04.2019

Yarışma Sonuçlarının Açıklanması: 12.04.2019

Ödül Töreni: 17.04.2019

Yarışma Jürisi:

Yard. Doç. Dr. Muhammet Şengöz - Grafik Tasarımcı (Ayvansaray Üniversitesi Grafik Bölümü)

Kasım ERTÜRK - Grafik Tasarımcı

Arsal ARISAL - Yüksek Mimar (Mimarlar Odası 45. Dönem Merkez Yönetim Kurulu Üyesi)

Yard. Doç. Dr. Zeynep Gamze PERKSOY MERT (Şehir Plancısı)

Doç. Dr. Ömer Faruk ÇELİK (Jeoloji Mühendisi)

Katılım Koşulları

Yarışmaya, seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları dışında; ülkemizdeki ve yurt dışındaki YÖK denkliği olan okullarda lisans düzeyinde eğitim görmekte olan tüm T.C. vatandaşı öğrenciler katılabilir.

Yarışmacılar; yalnızca bireysel olarak başvuru yapabilirler. Her yarışmacının üç ayrı afiş tasarımı ile yarışmaya katılma hakkı vardır. Eserlerin sosyal medya veya internet ortamında paylaşılmamış, daha önce ödül almamış ve sergilenmemiş olması gerekmektedir.

Katılım Şekli ve Adresi:

  • Afişler, 50×70 cm boyutlarında dikey olarak çalışılacaktır. Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir.
  • 50×70 cm afiş için net baskı alanı 48×68 cm, olmalıdır.
  • Afişler, baskı hazırlığı da düşünülerek, arzu edilen herhangi bir programda (Adobe Photoshop, Illustrator vb.) jpeg veya tiff formatında web sitesinde yönlendirilen link üzerinden yüklenecektir.
  • CMYK modunda 300 pixels/ inch çözünürlükte hazırlanacak dokümanın herhangi bir sıkıştırma yapılmadan teslim edilmesi gerekmektedir.
  • Afişlerin üzerinde Gölcük Rotary Kulübü logosu bulunacaktır.
  • Logonun renkleri sabittir. Üzerlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak, sitemizden indirildiği şekilde kullanılacaktır. Logolar www.golcukrotary.org adresinden indirilebilir.
  • Her yarışmacı, eserine 6 rakamdan oluşan bir rumuz verecektir.
  • Eserler üzerinde yalnızca rumuzlar yer alacaktır.

Eserler; son başvuru tarihi olan 05.04.2019 tarihine kadar belirtilen web adresine yüklenecektir. 05.04.2019 Tarihi, saat:17.00'a kadar iletilmeyen eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir.

Web Adresi: www.golcukrotary.com

Ödüller:

Birincilik Ödülü: 1.000TL

İkincilik Ödülü: 750TL

Üçüncülük Ödülü: 500TL

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:

Gölcük Rotary Kulübü

Tasarım Hakları:

Yarışmayı düzenleyen Gölcük Rotary Kulübü; eserlerin farklı şehir ve ülkelerde sergileme hakkını saklı tutar. Gölcük Rotary Kulübü; yarışmaya katılan tüm afiş tasarımlarını, yayımlamak, arşivlemek, yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır. Aksi yarışmacılar tarafından belirtilmediği durumda, katılımcıların isimleri, projeleriyle birlikte duyurulabilir ve yayınlanabilir. Yarışmacıların başvuru esnasında kişisel bilgilerinin yayınlanmamasını talep etmeleri durumunda; söz konusu projeler yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda yer alacak ancak; tasarımcılarının ismi, iletişim bilgileri veya vesikalık fotoğraflarına yer verilmeyecektir. Bu durum, kimliklerin sadece medyaya ve topluma karşı kapalı olduğu anlamına gelmektedir. Yarışma sekretaryası ve başvuru yükleme tarihinden sonra Jüri Üyeleri’ne kapalı olduğu anlamına gelmemektedir. Başvuru esnasında kişisel bilgilerin saklı tutulmasına yönelik bir talepte bulunulmaması durumunda, eser sahipleri, yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda açık kimlikleri ile yer alacaktır.

Yarışmaya iletilen afiş tasarımlarının özgün olmaması Gölcük Rotary Kulübünü bağlamaz. Bu husustaki tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi bir durum tespit edilmesi neticesinde; var ise eser sahibine verilen ödül iptal edilerek geri alınır. Özgün tasarımla katılmayan yarışmacının varsa diğer başvuruları da yarışmadan diskalifiye edilir.

Yarışma Sekretaryası ve İletişim:

Elif ÇELİK ARISAL

info@restartmimarlik.com

 

 ©GÖLCÜK Rotary Kulübü | Powered By argeon